På årsmötet 31.3.2015

Glad stämning efter årsmötet

Glad stämning efter årsmötet. Tanja Ljungqvist återvaldes till ordförandepost, nya styrelsen fortsätter sitt arbete. Konstaterades, att året som gick var framgångsrikt för vår förening. Vi diskuterade nya evenemang, barnfester och temakvällar. Resan till Sortavala och Valamo kloster ordnas i mai. Medlemsavgift för kommande år skulle vara 12 euro, men många medlemmar ville höja den till 20 eller 30 euro. Konstaterades att styrelsen lyckades med att sätta föreningsliv igång.


IMG_9485

Vi diskuterade nya resor, fester och temakvällar

Våra ordförandena