Bli medlem

Du kan bli medlem i vår förening genom att skicka din medlemsansökan via e-post: alexscanrus@gmail.com. Styrelsen godkänner nya medlemmar på ett styrelsemöte. När en ny medlem är godkänd till föreningen kommer den att få ett välkommen brev via e-post med instruktioner för betalningen av medlemsavgiften till föreningens konto FI83 4055 0011 615 586 

Medlemsavgift i Svensk-ryska föreningen i Finland i 2022 20 euro.

Du kan ringa till föreningens sekreterare Alexey Boldinyuk  040 900 6880