Ordförandens brev

30 mars 2019

Bästa medlemmar i Svensk-ryska föreningen!

Vår styrelse som valdes på föregående årsmöte (  består av sju personer : Tanja Ljungqvist (  viceordförande ), Martin Andersson ( sekreterare ) , Valentina Romkina (kassör), Tatiana Lazkaj, Eva Bergstöm-Laiho, Tatiana Dunaevskaya och  Alexey  Boldinyuk –  som valdes till föreningens ordförande) meddelar att på ett årsmöte den 29 mars 2019 blev hela styrelsen återvald.  Vi berättade om vår verksamhet under gånget år och om nya planer, som  inkluderar bl.a. litteratur – och kulturkvällar, julfest, barnprogramm och “lilla ryska skolan”, samt några reseförslag  –  bl.a. Tatarstan.

Föreningens websida kommer att uppdateras, besök gärna sidan och se bilder från de evenemang vi har ordnat hittills www.svenskryska.fi. Dessa som använder sociala nät kan följa oss på https://www.facebook.com/svenskryska/, där finns det aktuella information och intressanta länkar angående vår agenda.

Årsmöte beslöt att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019-2020 blir 15 euro. Föreningen är beroende av medlemsavgiften för att kunna ordna trevligt och intressant program för medlemmarna och  därför hoppas vi att ni kan betala 15 € till

Aktia FI83 4055 0011 615586  ( Svensk-ryska föreningen )

Vänligen skriv namn i meddelande-rutan. Om Er adress ändras meddela till  alexscanrus@gmail.com

Vi önskar Er alla en skön och inspirerande vår, vi ses på Svensk-ryska föreningens årsmöte !

Alexey Boldinyuk

Föreningens ordförande