Kallelse till årsmöte

Svensk-ryska föreningen i Finland r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte.

 

Mötet hålls den 31 mars, kl.18.00 i kafé Julia, adressen: Sturegatan 11, Helsingfors

 

På agendan stadgeenliga ärenden.

Picture 6

Välkomna!

 

Styrelsen