Årsmötet den 10 juni 2022

Årsmötet för föregående verksamhetsår hölls den 10 Juni i år i en trivsam miljö ute på gräsmattan hemma hos föreningens Ordförare, Alexey.

I samband med årsmötet valdes Martin Andersson i till föreningens nya ordförande. 

Nu efter sommarlo
vet, har vi avverkat konstituerande möte samt haft ett första styrelsemöte – båda den 25:e Augusti.

I samband med det konstituerande mötet tillsattes de följande rollerna :

  1. Val av vice ordf. : Tanja Ljungqvist.
  2. Val av sekreterare :  Alexey Boldinyuk.
  3. Val av kassör : Valentina Romkina.

Till styrelsen hör även : Natalia Schmakova, Eva Bergström-Laiho samt Tatiana Dunaevsky.

Under det påföljande styrelsemötet utarbetades de följande ideérna, för det kommande verksamhetsåret :

 • Resa: 10 pers
  oner, varav alla medlemmar, har anmält sig för resa till Azerbadjan, med avresa i början av September.
 • Styrelsen planerar en utflykt till Munsterhjelms Art center, på inbjudan av Maria Munsterhjelm den 15 oktober. 
 • En utflykt till Borgå, under decembers Julkalas. Bland annat att träffas på cafe.
 • November: Ha en kaukasisk kväll – med presentation av resan och kaukasisk mat.
 • Esplanadens källarcafe – cafe Esplanad – med förbeställning utav kaffe/semla.
 • Vårkanten – en utflykt kommer att planeras, till något slott eller slottsruin. Eventuell guidning.
 • Språk-kvällar till ryskspråkiga barn, och vuxna, i svenska språket. Natalia kommer att organisera kursen. Kurs 1 gång i veckan. Barnen träffas tex i något bibliotek, lokalt. De vuxna träffas på distans, över ett digitalt nätverk, tex Zoom. Mera information kommer så småningom – på föreningens hemsida.

Styrelsen påminner om att ideér till verksamheten från medlemmar mottages varmt.

Är du som medlem intresserad av att följa med på något utav dessa evenemang – anmäl då gärna ditt in
tresse till föreningens styrelse – via sekreteraren.

Sist, men inte minst : 

Medlemsavgiftens har höjts från 15 till 20 euro – vilket klubbades igenom av närvarande medlemmar vid senaste årsmöte.

Ifall du ej redan har inbetalat medlemsavgiften i år,

vänligen betala medlemsårsavgift ( 20 € ) till Föreningens konto FI 83 4055 0011 6155 86.

Med vänlig hälsning,

SRF Styrelse

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *