Årsmöte 31.03.2017

KALLELSE

Svensk-ryska föreningen i Finland r.f. kallar sina medlemmar till årsmöte.

Mötet hålls den 31 mars, kl.18.00 i Café Sandels, adressen: Fältskärsgatan 4, 00260 Helsingfors ( nära Tölötorget , bakom Sandels skolan )

På agendan stadgeenliga ärenden samt föreningens resor

Servering.

Välkomna!

Styrelsen

Ordförandens brev