Om oss och vår verksamhet

Hur det började…

Svensk-ryska förening i Finland grundades redan 1999 i form av en grupp av ryska och finska svensk-språkiga entusiaster som ville lära sig mera om rysk kultur, historia och skapa en verksamhet som skulle samla personer med likartade intressen. Verksamheten fortsatte i många år, utvecklades vidare och antal av våra medlemmar har vuxit under dessa år…

Nya styrelsen, första möte 13 augusti 2013

Nya styrelsen, första möte 13 augusti 2013

Idag…

Föreningens fokus ligger på kultursverksamhet då vi bjuder våra medlemmar på trevliga kultukvällar med musiker, konstnärer, författare eller förskare och serverar traditionella ryska och svenska maträtter. Vi arrangerar gruppresor med inriktning på rysk kultur och historia.

Styrelsemöte i Ingå, den 7 juni 2014 (med familjemedlemmar)

Styrelsemöte i Ingå, den 7 juni 2014 (med familjemedlemmar)

Styrelsemöte i Ingå, den 7 juni 2014. Diskuterar bland annat programmet för höstens kulturkväll och praktiska arrangemang.

Styrelsemöte i Ingå, den 7 juni 2014. Diskuterar bland annat programmet för höstens kulturkväll och praktiska arrangemang.